دانلود رمان دروازه ی ابدی


لطفا به ادامه ی مطلب برید و نظر فراموش نشه 
Brother will kill brother

برادر، برادر را خواهد کشت

Spilling blood across the land

خون در سرزمین جاری می شود

Killing for religion

کشتن به خاطر عقیده

Something I don't understand

چیزی (است) که من نمی فهمم 

Fools like me, who cross the sea

احمق هایی مثل من، که از دریا عبور می کنند

And come to foreign lands

و به سرزمین های بیگانه می آیند

Ask the sheep, for their beliefs

از گوسفندان اعتقادشان بپرس

Do you kill for God's command

آیا تو (واقعا) برای (اجرای) فرمان الهی (مقدس) می کشی؟

A country that's divided

کشوری که تکه تکه شده

Surely will not stand

یقینا (برپا) نخواهد ایستاد

My past erased, no more disgrace

گذشته ام پاک شده، بیش از این خفت نمی خواهم

No foolish naive stand

هیچ جایگاه بی تجربه احمقانه ای

The end is near, it's crystal clear

پایان نزدیک است، به شفافی بلور

Part of the master plan 

قسمتی از نقشه اصلی

Don’t look now to Israel 

اکنون به اسرائیل نگاه نکن

It might be your homelands

امکان دارد خانه ی (غضب شده ی) خودت باشد

Holy wars

جهاد


Upon my podium, as the

از بالای لژ خودم، مانند

Know it all scholar

همان که همه دانشمندان می دانند

Down in my seat of judgment

فرورفته در کرسی قضاوتم

Gavel's bang, uphold the law

صدای چکش حراج، قانون را استوار می دارد

Up on my soapbox, a leader

بالای جعبه ای که بر روی آن سخنرانی می شود، رهبری است

Out to change the world

که آمده دنیا را عوض کند

Down in my pulpit as the holler

نشسته بر کرسی ام مانند صدایی ویژه

Than-thou-could-be-messenger of God

توانستی تو، پیغام بری از جانب خداوندگار باشی


Wage the war on organized crime 

جنگ را بر جنایتی سازمان یافته برپا کن

Sneak attacks, repel down the rocks

شبیخون می زنند، پایین صخره ها دفاع می کنند

Behind the lines

پشت خط ها

Some people risk to employ me

برخی مردم با به کار گرفتن من خظر می کنند

Some people live to destroy me

برخی مردم زندگی می کنند تا نابودم کنند

Either way they die

در هر صورت می میرند 


They killed my wife, and my baby

آنها همسر و بچه ی مرا کشتند

With hopes to enslave me

به این امید که برده ام کنند

First mistake… last mistake!

اولین اشتباه... آخرین اشتباه! (است)

Paid by the alliance, to slay all the giants

از جمعیت پول گرفته اند که همه ی غول ها را بکشند

Next mistake… no more mistakes

اشتباه بعدی... دیگر جایی برای اشتباه نیست!


Fill the cracks in, with judicial granite

شکافها را با گرانیت یهودی پر کن

Because I don't say it, don't mean I ain't thinkin' it

این که آن را نمی گویم به این معنی نیست که به آن فکر نمی کنم

Next thing you know, they'll take my thoughts away

چیز بعدی که خواهی دانست، آنها افکارم را خواهند برد 

I know what I said, now I must cream of the over dose

می دانم چه گفته ام، حالا باید از اووردوز فریاد بکشم

And the lack of mercy killings

و از کمبود کشتن های محبت آمیز (قربانی)

 برچسب‌ها: holy، wars، war
تاریخ : یکشنبه 23 تیر‌ماه سال 1392 | 12:03 ق.ظ | نویسنده : عــلیرضـآ | نظرات (0)
  • قیمت خودرو
  • مسکن ها
  • پیچک

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • جاوا اسکریپت